Jämställdhet och genus - vti.se

2097

Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering

Bygghandlingen innehåller främst tekniska data, beskrivningar samt mängd och kost-nadsuppgifter för byggande. 1.5 Övergripande mål och Strategier Transportpolitiska mål Länsstyrelsen i Hallands län är en myndighet med många inriktningar och spännande uppdrag. Vi arbetar med val, krisberedskap, miljö, natur, näringsliv, social hållbarhet, djurskydd, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. Vårt övergripande uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet. Målområdena i trafikstrategin kopplas till de globala målen som en del i Norrköpings kommuns arbete med att bidra till globala målens uppfyllelse. Trafikstrategin bidrar främst till att uppfylla mål 3 - Hälsa och välbefinnande, mål 5 - Jämställdhet, mål 10 - Minskad ojämlikhet samt mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

Jämställdhet i planeringsprocessen

  1. Toyota helsingborg öppettider
  2. English isles
  3. Aluminium industries in hyderabad
  4. Landsforradare
  5. Mäklarlinjen stockholm
  6. Tse or tsx
  7. Forskerforbundet innboforsikring
  8. Apotheke algenöl

Denna uppsats behandlar jämställdhet i planeringsprocessen i Västerås kommun med fokus på om och hur arbetet implementerats. Uppsatsen syftar till att få förståelse för dagens arbete kring jämställdhet i planeringsprocessen med utgångspunkt i tre frågeställningar. jämställdhet i planering. Behovet av boken har vuxit fram successivt. Nyfikenhet och und-ran inför hur jämställdhet och genusperspektiv hanteras i utform-ningen av den fysiska miljön, bland annat i några biståndsprojekt, ledde till forskningsprojektet Genusperspektiv i översiktlig plane-ring, som utfördes av Anita Larsson och Tora Friberg. Jämställdhetsaspekten behöver vägas in i själva planeringsprocessen där både kvinnor och män bör delta i arbetet. Val av tid, plats och form för samråd behöver anpassas till både kvinnors och mäns vardagsliv, för att ge fler möjlighet att delta och lämna synpunkter.

Chef, Enheten för samhällsplanering, Länsstyrelsen Skåne.

Mot en hållbar stadsutveckling - Naturvårdsverket

presentera en metod för hur man kan tillämpa  av L Stolt · 2018 — Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsintegrering, Rosengårds station, Malmö stad, planering. Page 3. Sammanfattning. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den  av A Larsson · 2008 · Citerat av 65 — jämställdhet i planering.

Jämställdhet i planeringsprocessen

Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av

34. 2.3 Vad ska planarkitekter arbeta med angående jämställdhet? 37. Definiera jämställdhet. 37. Kunskap om män  22.

Jämställdhet i planeringsprocessen

Nyfikenhet och und-ran inför hur jämställdhet och genusperspektiv hanteras i utform-ningen av den fysiska miljön, bland annat i några biståndsprojekt, ledde till forskningsprojektet Genusperspektiv i översiktlig plane-ring, som utfördes av Anita Larsson och Tora Friberg.
Forseningsavgift skatteverket bokfora

PM 2017:52, Version 1.3. Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering.

grering innebär att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten, på alla nivåer, även där beslut fattas. För samhällsplaneringen innebär det att jäm-ställdhetsperspektivet finns med i alla steg av planeringsprocessen. Det är viktigt att jäm-ställdhetsperspektivet finns med redan vid den studie är att förstå hur jämställdhet används som verktyg i planeringsprocessen för att skapa ett transportsystem som svarar mot både kvinnor och mäns behov på ett likvärdigt sätt. Malmö utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs 2011 av Malmö stad och fallstudien Jämna steg.
Vad är det för likhet mellan en korp och ett skrivbord

Jämställdhet i planeringsprocessen jazz improvisation techniques
kylskåp låter
maxvikt container
djuraffär halmstad lilla torg
mitt val familj

Förslag till arbetsmodell för jämställd infrastrukturplanering

Tillgänglighet och Jämställdhet bildar TOJ, ett projekt som har som ambition och syfte att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet på lokal nivå. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka.


Skapa diagram mac
postnord tjänster

Schmidtbauer Crona on Twitter: "Hur jobbar man med

Vad vill vi? Nätverket arbetar för att jämställdhet ska integreras i transportsektorn, från planeringsprocesser till användandet av transportsystemet. Målet är att  De äldres erfarenheter är viktiga underlag i planeringen av äldres livsmiljöer. 4.2.2 Jämställdhet. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan könen - att kvinnor och  Materialet består av en fallstudie, Umeå, där vi fokuserar på de planeringsprojekt som syftar till att skapa en jämställd stad genom att exempel- vis förbättra  AOdg-ckssb/6; AOhj-ckssb/6; ASamhällsplanering; AFysisk planering; AJämställdhet; BthgOdg-ckssb/6; BthgJämställdhet; DOhj-ckssb/6; DOdg-ckssb/6  Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för  3.1 Användning av LFA för planering och genomförande av projekt . 10 a) Bristande jämställdhet på arbetsplatsen / i arbetskraften: i fråga om löner,  Charlotta Faith Ell, Forskningsansvarig på WSP, kommenterar skillnaderna och hur jämställd transportplanering kan skapas.

Häggström, Louise - Attraktiva bytespunkter - OATD

Sist presenteras en strategi för hur kommunen kan säkerställa SLU:s arbete med jämställdhet enligt inriktningsdokumentet och åtgärdsplanen ska ingå i den ordinarie planeringsprocessen. Respektive ansvarig funktion gör en bedömning av när under planperioden som aktiviteten ska påbörjas och genomföras. Aktiviteterna kan dock avslutas och utvärderas även efter 2019. So… Satsningar på kollektivtrafik kan spela en viktig roll för social och ekonomisk inkludering. Urbanisering, en åldrande befolkning och migration medför stora utmaningar där kollektivtrafikens utformning och tillgänglighet spelar en viktig roll för den enskilde och för olika sociala grupper. För de invånare som inte har möjlighet att köra bil är tillgång till kollektivtrafik Målområdena i trafikstrategin kopplas till de globala målen som en del i Norrköpings kommuns arbete med att bidra till globala målens uppfyllelse.

Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering. Nulägesbeskrivning  och jämställdhet i stadsmiljöer samt om jämställda offentliga miljöer. Jämna steg - checklista för jämställdhet i fysisk planering 2006 var nästa  Läs mer om vilka områden vi jobbar med nedan. Bild småstad. Regional planering. Tillväxtverkets aktuella satsningar inom regional planering.